Dövme Makine Parçalarla - Ücretsiz Destek: Tel. 0216 347 45 56 | danisma@DovmeMakinesi.com
Dövme makine parçalarla ilgili teknik bilgi size bu sayfada sunulmakta. Makinenize ayet parça değişimi veya merak etiniz başka sorular var ise – Her zaman GOLDEN AROW ® ücretsiz danışma hattına ulaşa bilirsiniz. Doğru danışmanlık ile doğru sonuçlar.

1. Frame / Gövde

Frame / Gövde
Dövme Makine Frame / Gövde

 

Dövme makinesinin tüm parçalarının monte edileceği ana gövdedir. Gövdenin dayanıklı olması adına, genellikle demir, alüminyum, pirinç veya metal alaşımlarından yapılmaktadır. Gövde tasarımları, dövme makinesinin karakteristiğine göre, Liner (çizgi ), Shader ( gölge ) veya Dolgu için kullanılacak olan parçaların farklılıkları göz önünde bulundurularak üretilir.

2. Coil / Bobin

Dövme Makine Coil / Bobin Resim
Coil / Bobin

Bobinler, dövme makinelerinin en önemli parçasıdır. Güç kaynağından gelen akım ile, bobinler üzerinde güçlü bir manyetik alan oluşur ve bobinler anlık olarak mıknatıs görevi görerek, iğnenin bağlı olduğu bar ı kendine doğru çeker. Bar, bobin e yapıştığı anda devreyi açmış olur ve bobinler manyetik alanın dışında kalır. Bar eski konumuna döndüğü anda, devreyi kapatarak tekrardan bobinlerin mıknatıs özelliği kazanmasına neden olur ve bar ı yine kendine doğru çeker. Bu döngü, dövme makinesi çalıştığı sürece devam eder. Dövme makinelerinde genellikle iki adet bobin kullanılır fakat önemli olan konu, kullanılan bobinin sayısından ziyade, bobinlerin sarım sayıları, kullanılan malzemenin kalitesi ve buna bağlı olarak güçlü olup olmadıklarıdır. Bobinlerdeki sarım sayısı, bobinin oluşturacağı manyetik alanın gücüyle ve dövme yapımında kullanılacak olan iğnenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Kullanılacak iğnenin sayısal değeri büyüdükçe ( 7, 9, 11, 13 ) gerekli olan bobin gücünün de yüksek olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise fizik kanunlarına göre, yüzey alanının etki gücüdür.

3. Capasitor / Kapasitör veya Kondansatör

Capasitor / Kapasitör veya Kondansatör Resim
Capasitor / Kapasitör veya Kondansatör

Kapasitörler elektrik devrelerinde kullanılır fakat kullanım amacı her elektrik devresine göre farklılık gösterir. Genel amaçları elektriği yani voltajı depolamaktır. Dövme makinelerindeki kullanım amaçları ise, güç kaynağından gelen doğru akımın, bobinler üzerinden geçerek dalgalı hale gelen akımı düzenlemek ve temiz bir şekilde devreyi tamamlamaktır. Ayarsız veya doğru parçalardan oluşmayan bir dövme makinesi düzgün çalışmayacaktır. Bunun nedeni, dövme makinesinde kullanılan bobinlerin, kapasitörün ve kullanılan yay dirençlerinin birbirileri ile uyumlu olmamasından kaynaklanır. Bu şekilde çalışan bir dövme makinesi hem düzensiz çalışacaktır hem de ön yay ile kontak vidası arasında elektrik sıçraması ( ark ) a neden olacaktır. Kullanılacak olan kapasitör seçimi ise, bobinlerin sarım sayıları ve makinenin çalışma karakteristiğine göre değişiklik gösterir. Kapasitör birimi mikrofarad ile ifade edilir ve “µF” olarak yazılır. Liner ( çizgi ) dövme makinelerinde genellikle 22 µF veya 47 µF kullanılırken, Shader ( gölge ) makinelerinde ise 47 µF veya daha üstü değerler kullanılır. Fakat işin teorisel kısmı bu şekildedir çünkü bir dövme makinesinin kaç volt ile verimli çalıştığı, kaç amper çektiği ve dövme yapımı sırasında üzerine ne kadar direnç ekleneceği, bütün bu matematiği etkileyecektir ve bu ince ayarlar her dövme makinesi için farklılık gösterecektir.

4. YOKE / Manyetik Alan Düzenleyici

YOKE / Manyetik Alan Düzenleyici Resim
YOKE / Manyetik Alan Düzenleyici

Bobinli dövme makinelerinin en önemli unsuru, manyetiğin iletiminin düzgün ve güçlü olmasıdır. Manyetiği en düzgün ve güçlü şekilde ileten malzeme demirdir. Fakat her dövme makinesinin gövdesi, demirden üretilmemektedir. Dövme makinesinin şekline ve hafifliğine göre değişik materyaller ve üretim şekilleri uygulanır. Genelde, hafif olması hedeflenen bir dövme makinesinin gövdesinde, demirden çok daha hafif bir malzeme olan alüminyum veya pirinç bazlı bileşenler kullanılır. Dövme makinesi bobinleri, demir gövdelere direk bağlanırken, alüminyum ve benzeri iletkenliği düşük veya hiç olmayan malzemelere “yoke” yani demir bir parça yardımı ile takılır. Bu demir parça, iki bobinin kutupları arasındaki alışverişin düzgün ve daha güçlü olması için kullanılır. Aynı zamanda, daha kısa bobinleri yükseltmek için de kullanılmak üzere değişik kalınlıklarda üretilmektedir.

5. Armeture Bar / Bar veya Çekiç
armature-bar-cekic-resim
Armature Bar / Çekiç

 

Bar veya diğer adıyla çekiç, dövme makinesinin bobinlerinin tam karşısında, 90 dereceden daha büyük bir açıyla ve bobinlere temas etmeden duran demir parçadır. Açık durmasının sebebi, devreyi tamamlıyor olması ve verilecek ilk hareket için hazırda bekliyor olmasıdır. Dövmede kullanılmak üzere üretilmiş olan iğneler, bar lastiği yardımı ile bu bar’ın üzerine takılır. Güç kaynağından gelen gücün bobinlerden geçerek mıknatıs özelliği kazanması ile, bobinlere doğru çekilip bırakılmak üzere sadece ileri ve geri hareket eder. Dövme makinesinin karakterine ( Liner, Shader veya Dolgu ) göre yapısal değişiklik gösterir fakat kullanılan malzeme değişmez ve demirdir.

6. Springs / Yaylar
Springs / Yaylar Dövme Makinesi Resim
Springs / Yaylar

Yaylar, ön ve arka yay olmak üzere iki farklı parça halinde dövme makinesine takılır. İki yayın da ortak amacı, bar’ın ileri geri hareketi için esnemesini sağlamaktır. Arka yayın bir ucu dövme makinesine sabitlenir, diğer ucu ise armature bar a sabitlenir ve bu sayede, iğneyi ileri geri hareketini sağlayacak olan bar ı gergin ve bobinlerin tam karşısında sabit bir şekilde tutar. 90 dereceden daha yüksek bir açı ile, bar ın geride ve bobinlere temas etmemesi için hafif eğilerek takılır. Ön yay ise, bir ucu bar a sabitlenerek, diğer ucu ise kontak vidasına değecek şekilde takılır. Bar’ın yani dolayısıyla iğnenin, vuruş şiddetini ve esneme toleransını ayarladığı gibi aynı zamanda elektrik devresini tamamlaması için gereklidir. Kullanılan yayların boyları uzadıkça hem vuruş şiddeti azalacak hem de yaylar daha çok esneyeceğinden dolayı esneme sırasında bir vakit kaybı yaşanacaktır. Bu nedenle iğnenin ileri geri hareketi yavaşlayacak ve daha çok shader ( gölge ) kullanımı için tercih edilir hale gelecektir. Tam tersi şekilde yayların boyları kısaldığı taktirde ise iğnenin ileri geri hareketi hızlanacak ve liner ( çizgi ) kullanımı için uygun olacaktır. Aynı şekilde yayların kalınlığı ve inceliği de bu mantık ile dövme makinesinin karakteristik tavrına etki edecektir.

7. O-ring
O-ring Dövme Makinesi Resim
O-ring

 

O-ringler, adından da anlaşılacağı üzere yuvarlak lastiklerdir. Bu lastiklerin esneme toleransları düşüktür fakat kalın ve mukavemetlidir. Genellikle ön yay ı daha gergin ve stabil bir şekilde yerine sabitlemek için kullanılır. Ek olarak, makinenin daha az titreşim ile, daha sessiz çalışması olasıdır.

8. Post / Kontak parçaları
Post / Kontak parçaları Resim
Post / Kontak Parçaları

 

Elektrik ile çalışan her cihazda olduğu gibi, dövme makineleri de, elektrik akımını “+” ve “- ” faz giriş- çıkışları ile tamamlar. Elektriğin, dövme makinesi üzerinde sürekli bir şekilde devam edebilmesi için, iki adet, dövme makinesi gövdesinden yalıtılmış bağlantı vidaları kullanılır. Yalıtılmadığı taktirde kısa devre oluşacağından dolayı, dövme makinesi çalışmayacaktır ve bu yüzden yalıtılması gereklidir. Genellikle bir post ayağı dövme makinesinin altında, clipcord un bir ayağının geçeceği şekilde yerleşir. Diğer post ise, kontak vidasını üzerinde tutacak şekilde, dövme makinesinin üstünde ve ön yayın biraz gerisine, devreyi tamamlamak adına takılır.

9. Contact Screw / Kontak Vidası
Contact Screw / Kontak Vidası Resim
Contact Screw / Kontak Vidası

 

Kontak vidası, elektrik akımının tamamlanması için ön yay’ın gerisinde bulunan post kısmına ek olarak takılır. Ek olarak takılmasındaki amaç ise, vidanın ileri geri ayarlanabilir olması ile birlikte, dövme makinesinin vuruş şiddetini ve ince ayarın yapılabilmesi içindir. Ayarlandıktan sonra, yanındaki vida ile sıkılarak sabitlenir ve böylece yapılan ayarın bozulmasının önüne geçilmiş olur.

10. Tube Clamp / Tube Sabitleme Vidası
Tube Clamp / Grip Sabitleme Vidası Resim
Tube Clamp / Grip Sabitleme Vidası

 

Dövme makinesinin üzerine, tube ile birlikte takılan tutacak kısmın ( grip ) sabitlenmesi ve grip’i ileri-geri kaydırarak, iğnenin mesafesini ayarlamak için kullanılan sabitleme vidasıdır.

11. Plastik Yalıtım Pulları
Plastik Yalıtım Pulları Resim
Plastik Yalıtım Pulları

 

Plastik yalıtım pulları, dövme makinesine takılan vidaların, dövme makinesinin iletken gövdesine değerek oluşacak kısa devrenin önüne geçmek için kullanılır. Kullanılmadığı taktirde, dövme makinesi kısa devre yaparak, hem makineyi çalıştırmayacak hem de güç kaynağına zarar verecektir.